O2 aloitti paikallisen kehittymisen seuranta -järjestelmän

10/22/2019 - 16:40

o2 treenit

O2-Jyväskylä on aloittanut kehittymisen seuranta -järjestelmän, jonka tavoitteena on tukea pelaajien kehittymistä kohti kansallista huippua. Ensimmäiset kehittymisen seuranta -tapahtumat pidettiin viime viikolla ja niihin osallistui yhteensä n. 150 pelaajaa. Kehittymisen seuranta -järjestelmän piiriin kuuluvat kaikki seuran E1-juniorit ja tätä vanhemmat kilpajoukkueiden juniorit.

Kehittymisen seuranta -järjestelmän avulla tuetaan pelaajan kokonaisvaltaista kehittymistä fyysisissä ominaisuuksissa ja pelitaidoissa. Paikallisesti toteutettavat kehittymisen seuranta -tapahtumat mahdollistavat kustannustehokkaan tavan seurata pelaajien kehittymistä systemaattisesti ja tarjota ammattilaisten apu pelaajien tueksi.

Kehittymisen seuranta -tapahtuma koostuu aamupäivän fyysisten ominaisuuksien testaamisesta ja iltapäivän pelaajaseurannasta. Fyysisten ominaisuuksien testipatteristossa testataan pelaajien nopeus-, ketteryys-, nopeusvoima- ja maksimikestävyysominaisuuksia sekä liikehallintataitoja. Testaajina toimivat testausopin ja fysioterapian ammattilaiset. Pelaajan testitulokset tallennetaan henkilökohtaiseen kehittymisen seuranta -korttiin, jota päivitetään kussakin kehittymisen seuranta -tapahtumassa. Pelaajat saavat analyysin ominaisuuksien kehittymisestä ja testituloksia on mahdollista verrata seuran ikäluokkakohtaisiin viitearvoihin.

o2 treenit

Pelaajaseuranta toteutetaan kehittymisen seuranta -tapahtumassa iltapäivisin. Pelaajaseurannassa jokaisesta pelaajasta tehdään havaintoja pelitilanneroolianalyysin perusteella. Pelitilanneroolianalyysissa keskitytään eritoten tarkkailemaan pelaajan teknisiä valmiuksia ja pelikäsitystä pelissä. Esimerkkejä havainnoitavista taidoista ovat mm. pelaajan kyky saada pallo mukaan, pelaajan kyky ennakoida ja havainnoida peliä sekä pelaajan kyky toimia yhdessä muiden kanssa. Pelitilanneroolianalyysin tekijöinä toimivat seuran työntekijät ja kehittymisen seuranta -järjestelmään rekrytoidut valmentajat, mikä mahdollistaa ammattituen saamisen pelaajien kehittymiselle entistäkin tehokkaammin. Systemaattinen pelaamisen seuranta mahdollistaa pelaajien vahvuuksien tiedostamisen ja hyväksikäyttämisen pelissä sekä kehityskohteiden tunnistamisen ja kehittämisen.

Kehittymisen seuranta -tapahtumia pidetään kahdesti kauden aikana.

o2 treenit

Seuraavat tapahtumat pidetään toukokuussa 2020.