O2-Jyväskylän toiminta tuo yhteiskunnalle vuosittain 9,91 M€ hyödyn

07/01/2022 - 21:23

O2-Jyväskylä osallistui keväällä 2022 Salibandyliiton pilottihankkeeseen, jonka tarkoituksena oli selvittää seuran toiminnan tuomat hyödyt yhteiskunnalle euroina. Pilottihankkeessa hyödynnettiin UEFA SROI -mallinnusta.

"UEFA SROI on työväline, jolla mitataan urheiluseuran sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa. Mallinnuksessa on hyödynnetty laajasti asiantuntijoita sekä tutkimustietoa, ja ensi kertaa suomalaisen salibandyseuran arvo voidaan näin todentaa. UEFA SROI:ssa sosiaaliset hyödyt yhteiskunnalle koostuvat vapaaehtoistyön arvosta, koulutusten vaikutuksesta, projektien ja ohjelmien yhteiskunnallisesta arvosta sekä sosiaalisen pääoman kasvusta." - Suomen Salibandyliitto

Aikaisemmin UEFA SROI-työvälinettä on hyödynnetty suomalaisten jalkapalloseurajen tuottaman hyödyn mittaamiseen.

uefasroi

O2-Jyväskylän yhteiskunnalle tuottama kokonaishyöty on 9,91M€ joka vuosi. Jyväskyläläisenä urheiluseurana voimme olla ylpeitä tästä saavutuksesta sillä JJK:n mallinnuksessa vastaava luku oli yli 8M€.

“Lähdimme mukaan tähän pilottihankkeeseen, jotta saamme lisää painoarvoa tärkeälle työlle, jota teemme tässä kaupungissa ja yhteiskunnassa. Selvityksen tekeminen oli mielenkiintoista ja sen avulla saimme konkreettisesti laskettua paljonko liikutamme ihmisiä viikoittain ja paljonko meidän toiminnassamme on mukana vapaaehtoisia. Monesti toimintaa tarkastellaan jäsenmäärän mukaan, jonka takia mallinnus toi uutta näkökulmaa toiminnan mittaamiseen. Uskon, että tästä pilottihankkeesta on meille hyötyä uusien yhteistyökumppaneiden hankkimisessa ja nykyisten sopimusten jatkamisessa sekä kun haemme jatkossa avustuksia toimintamme kulujen kattamiseen.” - Krista Karhunen, toiminnanjohtaja O2-Jyväskylä ry

uefasroi2

Suurin osa yhteiskunnalle tuottamasta kokonaishyödystä tulee sosiaalisista hyödyistä. Toimintamme tuottaa yhteiskunnalle 5,10M€ edestä sosiaalisia hyötyjä joka vuosi. Sosiaalisiin hyötyihin lasketaan vapaaehtoistyön arvo, koulutusten vaikutus, projektien ja ohjelmien yhteiskunnallinen arvo sekä sosiaalisen pääoman kasvu. Sosiaalinen pääomamme on €4.82M.

Arviolta 274 toiminnassamme mukana olevaa vapaaehtoista tuo yhteiskunnalle 909.62 K€ säästöt. Projekteissa ja ohjelmissa on huomioitu mm. meidän järjestämä koulujen iltapäiväkerhotoiminta.

uefasroi3

Taloudellista hyötyä O2-Jyväskylän toiminta tuo yhteiskunnalle 2,74M€ edestä. Nämä suorat taloudelliset hyödyt muodostuvat olosuhteiden arvosta, harrastajien maksuista ja luotujen työpaikkojen vaikutuksesta.

uefasroi4

Terveydelliset hyötyjä ja säästöjä yhteiskunnalle muodostuu 2,07M€ edestä. Tässä on huomioitu sydän- ja verisuonitautien, II-tyypin diabeteksen ja dementian ennalta ehkäisevä vaikutus, mielenterveyden edistäminen, koetun hyvinvoinnin vaikutus sekä mielenterveydelliset hyötyvaikutukset.

Lue O2-Jyväskylän SROI-raportti.