Testaaminen

Taito- ja kuntotestaaminen ovat oleellinen osa Ampparipelaajan harjoittelua ja kehittymistä. O2-Jyväskylän joukkueiden yhteinen testipäivä järjestetään neljästi vuoden aikana (kevät, syksy, marraskuu ja helmikuu).

Testaamisen päätarkoitukset ovat:

  • Seurata harjoittelun vaikuttavuutta fyysisten ominaisuuksien ja liikuntataitojen kehittymiseen/taantumiseen
  • Tunnistaa pelaajan vahvuuksia ja kehityskohteita
  • Testitulosten avulla harjoittelua voidaan yksilöidä
  • Osoittaa pelaajille kehittyminen --> motivoiminen ja pätevyyden kokeminen
  • Asettaa tavoitteita fyysisten ominaisuuksien kehittämiselle

 

O2-Jyväskylän testipatteristo sisältää seuraavat testit: