O2-Jyväskylä

päivitetty 28.6.2018

Arvot

Arvot

Yhteisöllinen

Yhdessä vauvasta vaariin. Amppareita yhdistää intohimo liikuntaa ja urheilua kohtaan – iästä ja taitotasosta riippumatta. Jokainen Amppari on omalla roolillaan joukkueen tärkein pelaaja, joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, huoltaja, valmentaja, vanhempi, kioskimyyjä, leipuri, kyyditsijä, yhteistyökumppani – listaa voi jatkaa lähes loputtomiin.

Amppareiden yhteisöllisyys ilmenee hyvissä käytöstavoissa ja arvostuksessa. Amppari tervehtii Ampparia, Amppari arvostaa toista ja kantaa ylpeänä päällään seuransa värejä. Amppareissa edustusjoukkueen pelaajat näyttävät esimerkkiä ja innostavat nuorempia Amppareita, kun taas nuoremmat Ampparit kokoontuvat edustusjoukkueen otteluihin seuraamaan idoleidensa otteita. Ampparijoukkueet toimivat yhteistyössä yhteisen tavoitteen eteen ja kokoontuvat aika ajoin yhteen Ampparitapahtumiin. Yhdessä muodostamme O2-Jyväskylän – Ampparit.

Kannustava

Tehtävänämme on kannustaa ja innostaa liikunnalliseen elämäntapaan. Arvo on keskiössä pienimmistä lapsi-aikuinen -salibandykerhon junioreista alkaen kaikista vanhimpiin Kunnossa Kaiken Ikää – ryhmien harrastajiin asti. Kannustava, positiivinen, innostava ja hymyä huulille tuottava salibandytoiminta on tavoitetilamme.

Kannustus ja innostus ovat yhteinen tehtävämme. Pelikaverit kannustavat toisiaan, valmentajat kannustavat valmennettaviaan, vanhemmat kannustavat lapsia, sekä tietysti Ampparit kannustavat Amppareita.

Arvostava

Amppariyhteisö rakentuu arvostuksen ympärille. Ampparit osoittavat arvostustaan mm. kiittämällä, kuuntelemalla ja huomioimalla. Amppari arvostaa joukkuekaveriaan, vastustajaa, tuomareita ja joukkueensa toimihenkilöitä. Amppari arvostaa erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä ja pyrkii löytämään yhdessä rakentavasti keskustellen yhteisen sävelen. Ampparit huomioivat vapaaehtoistoimijoita säännöllisesti sekä palkitsevat salibandykentällä ja sen ulkopuolella ansioituneimpia jäseniä ja yhteistyökumppaneita.

Kasvattava

O2-Jyväskylän toiminta tähtää kokonaisvaltaiseen kasvatukseen, jossa liikkujaa kasvatetaan ihmisenä, urheilijana ja salibandypelaajana. Joukkueurheilussa opitaan ryhmässä toimimista ja monia sosiaalisia taitoja kuten välittämistä, toisen huomioon ottamista, kuuntelemista ja puhumista sekä rohkeutta. Urheileminen ja valmentautuminen kasvattavat muun muassa pitkäjänteisyyteen, kurinalaisuuteen ja tavoitteellisuuteen.

Valmentajina, joukkueiden toimihenkilöinä, seura-aktiiveina ja lapsien vanhempina tehtävämme on luoda toimintaympäristö, jossa kokonaisvaltainen kasvaminen ja kehittyminen on mahdollista. Joukkueilla on pelisäännöt, jotka kasvattavat hyviin käytöstapoihin ja ryhmässä toimimiseen. Valmennustoiminnassa urheilijoita opetetaan kasvun ajatteluun, parhaansa yrittämiseen ja itseohjautuvuuteen.

Turvallinen

Lähtökohtamme lasten harrastustoiminnalle on harrastustoiminnan turvallisuus. Harjoituksissamme on valmentaja paikalla ajallaan, joka huolehtii yhdessä sovittujen pelisääntöjen noudattamisesta ja harjoitusten turvallisesta toimintaympäristöstä. Valmentajia on riittävä määrä pelaajamäärään suhteutettuna, harjoitukset loppuvat suunnitellusti ja harjoitusten toimintaympäristö on turvallinen.

Urheilutoimintaa ohjaavat arvot

 • Pitkäjänteisyys
  • Valmentautuminen on pitkä prosessi, joka vaatii vuosien määrätietoisen harjoittelun huipulle pääsemiseksi. Valmentautuminen vaatii pitkäjänteisyyttä urheilijalta, valmentajalta ja näiden sidosryhmiltä.

   O2-Jyväskylän urheilutoiminnassa harjoittelu ja pelaaminen perustuvat pitkäjänteisyyteen. Joukkueiden ja pelaajien harjoitteet suunnitellaan kehittämään pelaajaa pitkäjänteisesti kohti aikuisiän pelejä. Joukkueiden pelitapa mahdollistaa pelaajien henkilökohtaisten taitojen kehittymisen. Pelaajien psyykkisten taitojen kehittämisessä pitkäjänteisyyden kehittäminen on keskiössä ja toiminta suunnitellaan niin, että toiminnallamme ehkäistään drop-outia ja mahdollistetaan mahdollisimman monelle urheilijalla ympäristö laadukkaaseen harjoitteluun.
 • Pelaajalähtöisyys
  • Pelaajalähtöisessä toiminnassa valmentajan tärkein tavoite on auttaa urheilijaa löytämään, kehittämään ja käyttämään omia voimavarojaan. Keskiössä on urheilija – hänen voimavaransa ja sisäinen halunsa oppia. Urheilija osallistuu valmennusprosessin kaikkiin vaiheisiin: suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Näin hän kasvaa vastuuseen omasta tekemisestään ja hänellä on vahva omistajuus urheilustaan.

   O2-Jyväskylässä pelaaja pelaa sillä tasolla (siinä ikäluokassa) missä pelaajan taitotaso on – ei välttämättä siellä missä pelaajan ikä. Pelaajalähtöisyyteen kuuluu pelaajan osallistuttaminen valmennusprosessin kaikkiin vaiheisiin tavoitteiden asettelusta lähtien.
 • Ilo
  • On monta syytä urheilla. Urheilu edistää terveyttä ja synnyttää iloa, tunnetta ja elämyksiä. Parhaimmillaan kaikki tekeminen kumpuaa kuitenkin urheilijan omasta ilosta, innostuksesta ja intohimosta urheilla. Urheileminen on myös itseisarvo – urheillaan, koska koetaan mielekkääksi urheilla.

   Ilo on se voimavara, joka saa tulemaan harjoituksiin päivä toisensa jälkeen. Vahvistamalla pelaajien autonomiaa, saadaan harjoittelusta mielekkäämpää ja samalla sisäinen motivaatio kasvaa. Valmentajat suunnittelevat ja arvioivat harjoittelua yhdessä pelaajien kanssa tavoitteenaan mielekäs ja kehittävä harjoittelu.

Missio

O2-Jyväskylä on salibandyn erikoisseura, jonka missiona on mahdollistaa ja toteuttaa salibandyn harraste- ja kilpatoimintaa - tasoon ja ikään katsomatta, mahdollisimman suurelle määrälle ihmisiä arvostavassa, kannustavassa ja kasvattavassa toimintaympäristössä.

Visiot

O2-Jyväskylä haluaa olla edelläkävijä ja esimerkillinen suunnannäyttäjä salibandyseurana Suomessa. Seura tunnistaa yhteiskuntavastuunsa ja järjestää toimintaa missionsa mukaan laaja-alaisesti - “vauvasta vaariin” - kansanterveyttä tukien.

O2-Jyväskylän edustusjoukkuetoiminnan päämääränä on saavuttaa kansallinen huippu, jota tukee kilpajunioritoiminnan pitkäjänteinen ja pelaajalähtöinen kehittäminen.

O2-Jyväskylä haluaa tarjota lajin kehittymiselle parhaat mahdolliset olosuhteet yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja paikallisten yrittäjien sekä yhdistysten kanssa.

Strategia

Seuran toimintaa kehitetään kausien 2018-2021 aikana suunnitelmallisesti. Kehitystyön strategiset painopistealueet ovat:

 • Suomen Salibandyliiton alaisen laatuseura luokituksen mukainen mahdollisimman korkea laatuluokitus seuraavasti (sis. dokumentoitu organisaation johtamisjärjestelmä):
  • 2018-2019 : taso 2
  • 2019-2020 : taso 3
  • 2020-2021 : taso 4
 • Huippu- ja kilpaurheilun -kehityssuunnitelma, sisältäen:
  • edustusjoukkuetoiminnan (M/N)
  • valmennusosaamisen kehittäminen
  • linkitys kansallisen lajiliiton pelaaja- / maajoukkuepolkuun
  • lajiolosuhteiden kehittäminen
  • Tyttösalibandyn kehityssuunnitelma ja toteutus
  • Omavarainen ja vahva tase sekä salibandytoiminnan kehittämistä tukeva talous

Organisaatio

Organisaatio

Seuran yhteistiedot löydät seuran nettisivuilta.
www.o2-jkl.fi → Seura → Yhteystiedot

Joukkueiden yhteistiedot löydät seuran nettisivuilta.
www.o2-jkl.fi → Joukkueet → Yhteystiedot

Mukaan toimintaan

Toimintaan liitytään mukaan ottamalla yhteys joukkueen vastuuvalmentajaan tai joukkueenjohtajaan. Seuran järjestämissä Amppari- ja Ampparikortteliliigassa, leireissä ja tapahtumissa seuran toimistolla työntekijä ottaa ilmoituksen vastaan (toimisto (at) o2-jkl.fi)

Toimintaan mukaan pyrkivältä kysytään seuran jäsenrekisteriin tarvittavat tiedot. Ilmoittautumiskaavakkeen (myClub) täytön yhteydessä toimintaan mukaan pyrkivä hyväksyy seuran toimintatavat ja säännöt.

Liittyminen seuran jäseneksi (toimintakausi 1.6.–31.5.):

 • hallitus hyväksyy kokouksessaan jäsenyyden
 • sähköinen ilmoittautuminen jäsenhallintaohjelmassa (myClub)
 • jäsenelle lähetetään ilmoitus liittymisestä
 • toimintaan hyväksymisen jälkeen toiminta- ja seuramaksut laskutukseen

Mikäli sopivaa harrasteryhmää, junioreiden ikäkausijoukkuetta tai aikuisjoukkuetta ei meinaa löytyä tulee olla yhteydessä seuran toimistolle ja yhdessä pyrimme sellaisen löytämään.

Seuran nettisivut ja jäsenpalveluohjelma on suojattu vahvalla suojauksella palveluntoimittajan toimesta (o2-jkl.fi sivuilla on SSL sertifikaatti). Suojatun yhteyden huomaa https-tunnuksesta nettisivun osoitteen edessä.

Jäsenrekisterin rekisteriseloste

Amppariliiga, -kerho ja piirisarjajoukkueet

Kolme eri kategoriaa:

 • Ampparikerho (Lapsi-Aikuinen ryhmät)
 • Amppariliiga (Amppariliigan kaupunginosa-joukkueet)
 • Amppariliiga piirisarjajoukkueet
 • Amppariliiga kesä

Amppariliiga ja -kerho toimivat kerran viikossa aina 60min kerrallaan. Toimintaa on syyskuun alusta aina huhtikuulle asti. Koulujen loma-aikoina ja pyhäpäivinä ei toimintaa pidetä. Vuoroilla puolet ajasta harjoitellaan yleisiä liikunnallisia taitoja sekä salibandyssä tarvittavia lajitaitoja ja toinen puolikas ajasta pelataan. Jokaisen kerran alussa pidetään nimenhuuto, josta siirrymme luonnollisesti leikkien kautta harjoittelemaan ja pelaamaan. Päätämme jokaisen kerhon aina lyhyeen palaute ja tsemppaus tilanteeseen. Jokainen pelaaja voi osallistua oman motivaationsa mukaisesti. Ensisijaisesti Amppariliigassa sallistutaan yhteen kerhoon, mutta mahdollisuutta 1-2 lisäkerhoon tarjotaan.

Ampparikerhossa lapsi ja aikuinen opettelevat yhdessä valmentajan ohjauksesta salibandyn alkeita ja monipuolisten liikuntataitojen perusteita.

Amppariliiga on tarkoitettu kaikille salibandystä kiinnostuneille, niin vasta-alkajille kuin jo kokeneemmillekin pelureille. Mukaan otetaan niin poikia kuin tyttöjäkin. Tarjoamme ohjattua harjoittelua pelaamista unohtamatta. Opastamme kerholaisille salibandyn alkeita ja etenemme jokaisen pelaajan ja ryhmän tason mukaan. Tarkoituksena on pitää hauskaa mukavan lajin parissa. Amppariliigan joukkueeseen voi myös ilmoittaa 1v nuoremman tai vanhemman juniorin.

Ampparipiirisarjajoukkueissa toiminta muokkautuu jokaisen ryhmän mukaan. Mukavaa ja ei niin vakavaa salibandyn harrastamista säännöllisesti 2 kertaa viikossa. Joukkeet pelaavat piirisarjan pelejä Jyväskylässä ja lähialueella noin kerran kuukaudessa. Lisäksi osallistuvat Amppariliigan turnauksiin mahdollisuuksien mukaan.

Amppariliiga kesä

Kesäamppariliiga toimii kesäkaudella touko-elokuun ajan. Tarjoaa mukavaa tekemistä kerran viikossa. Kesäryhmät tarkoitettu 2006 - 2011 syntyneille ja kesäkausi huipentuu kesäturnaukseen elokuussa.

Tavoitteemme kaikissa ryhmissä ovat:

 • Hauskan pitäminen
 • Salibandyn lajitaitojen opettaminen
 • Monipuolisten liikuntataitojen opettaminen
 • Liikunnan riemun synnyttäminen ja vahvistaminen

Lisätietoja Amppariliigan sivuilta

Amppariliigan ja Ampparikortteliliigan maksut n. 120 - 370 euroa / kausi, riippuen mm. harjoituskerroista ja pelimäärästä.

Ampparileirit

Seura järjestää kauden aikana erilaisia leirejä joihin voi ilmoittautua kuka tahansa, myös seuran ulkopuolinen ei jäsenenä oleva. Seuralla on kauden aikana mm. Amppari kesäleiri ja -talvileiri. Leirit järjestetään mahdollisuuksien mukaan, samaan aikaan kaikilla kausilla.

Leirimaksut n. 80 - 300 euroa / leiri, riippuen mm. leirin pituudesta ja sisällöstä.

Joukkuetoiminta

Joukkuetoiminnassa harjoitusmäärät lisääntyvät ja joukkueiden sekä pelaajien tavoitteellisuus korostuu toiminnassa. Joukkueessa ryhmäytymisilmiö on voimakkaampi ja joukkueet järjestävätkin usein paljon myös lajin ulkopuolisia aktiviteetteja. Joukkueiden pelaajat sitoutuvat harjoittelemaan säännöllisesti kehittyäkseen ja osallistumaan muihin joukkueen tai seuran toimintoihin aktiivisesti.

Seurassamme on joukkueet pojille ja tytöille useassa ikäluokassa. Joukkueisiin voi liittyä ympäri vuoden, mutta osa joukkueista voi olla pelaajamäärältään täynnä. Jos haluamasi joukkue on täynnä, pyrimme tarjoamaan pelipaikan jostain muusta seuramme joukkueesta tai ohjaamme pelaajan alueemme toiseen salibandyseuraan. Joukkueisiin liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä kyseisen joukkueen yhteyshenkilöön tai seuran valmennuskoordinaattoriin. Joukkueiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät joukkueiden etusivulta.

Pyrimme seurana perustamaan tulevaisuudessa jokaiseen ikäluokkaan (G-A) vähintään yhden joukkueen ja näin ollen tarjoamaan täyden pelaajapolun. Joukkueen perustamisen lähtökohtana on pelaajien halu harjoitella ja pelata sarjapelejä. Jokaisella joukkueella on vastuuvalmentaja, joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja tarvittavat toiminnan tukihenkilöt. Vastuuvalmentaja yhdessä joukkueenjohtajan kanssa suunnittelee ja toteuttaa toiminnan. Seuran valmennuskoordinaattori on joukkuetoiminnan vastuuhenkilönä seurassa.

Uusien joukkueiden perustaminen aloitetaan keväällä. Perustana käytämme amppariliigapelaajiamme, joiden avulla saamme joukkueeseen minimimäärän pelaajia. Tätä pelaajamäärää lähdetään lisäämään aina 20 pelaajaan asti kesän ja syksyn aikana.

Kauden alussa joukkueessa päätetään mitä sarjaa joukkue pelaa, kuinka monta kertaa viikossa harjoitellaan ja  mihin turnauksiin joukkue osallistuu kauden aikana. Joukkue kerää rahaa mahdollisiin turnausmaksuihin ja muihin juokseviin menoihin. Joukkueilla on mahdollisuus varainhankintaan myös talkootöillä. G-D -junioreidemme kuukausimaksu on ollut yleensä alle 50 €.

Kausimaksu n. 170-1900 euroa / kausi, riippuen mm. toiminnan tasosta, harjoitusmäärästä, peleistä ja matkoista.

Harrastetoiminta

Seuralla on aikuisten harrastetoimintaa miehissä ja naisissa. Harrastetoiminnan tarkoituksena on tarjota mahdollisuutta mukavaan ja leppoisaan harrastamiseen Amppariseurassa. Myöhemmin Amppariliiga / -kerho toiminnan kehittymisen myötä harrastetoimintaa löytyy myös 9-18 vuotiaille nuorille.

kausimaksu n. 80 - 300 euroa / kausi.

Lisätietoa seuran toiminnasta ja toimintatavoista seuraoppaassa.

Pelaajapolun viisi tasoa

Pelaajapolku

Motto: Toimimme pelaajia varten