O2-Jyväskylä

O2-Jyväskylä on urheiluseura, jossa kaikilla on mahdollisuus elää, kasvaa ja menestyä salibandyn parissa vaikka läpi koko elämän. Mukaan pääsee kaikenikäiset ja -tasoiset liikkujat. Toiminta pidetään laaja-alaisena, mikä mahdollistaa liikkumisen omaan elämäntilanteeseen ja tavoitteisiin sopivassa ryhmässä - olitpa sitten tavoittelemassa salibandyhuippua tai hakemassa hyvää mieltä ja terveyttä kuntosählyssä.

Amppareissa liikkumisen ei tarvitse loppua murrosikään, täysikäisyyteen, perheen perustamiseen taikka eläköitymiseen. Haluamme mahdollistaa sopivan ryhmän liikkumiseen kaikille. Liikkujien lisäksi yhteisön toiminnan mahdollistavat sadat valmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat ja muut aktiivit. Moni Amppareista toimiikin useammassa roolissa ja jos pelaaminen jossain kohtaa itseltä loppuu, voi yhteisössä jatkaa vaikka valmentajana tai huoltajana.

Kilpaileminen ja siinä menestyminen ovat ydintoimintaamme. Haluamme nähdä Ampparijunioreita maajoukkueissa ja joukkueitamme nostamassa pokaalia kauden viimeisen pelin jälkeen. Kilpailussa koetut voitot ja tappiot kasvattavat sekä kerryttävät elämyksiä, jotka kulkevat mukana läpi elämän. Amppareissa voit elää, kasvaa ja menestyä päivästä toiseen!

Strategia, missio, visio ja arvot käsittävät seurassamme salibandyn parissa pelaamisen ja toimimisen harrastesalibandystä kansalliseen huippusalibandyyn saakka.

Tervetuloa elämänmittaiselle matkalle Amppareiden kanssa!

Strategia hyväksytty kevätkokouksessa 25.4.2022

Toimintamme keskiössä ovat arvot

Ilo

On monta syytä liikkua. Liikkuminen edistää terveyttä ja synnyttää iloa, tunnetta ja elämyksiä. Parhaimmillaan kaikki tekeminen kumpuaa kuitenkin liikkujan omasta ilosta, innostuksesta ja intohimosta urheilla. Urheileminen on myös itseisarvo – urheillaan, koska koetaan mielekkääksi urheilla.

Ilo on se voimavara, joka saa pelaajan ja valmentajan tulemaan harjoituksiin päivä toisensa jälkeen. Kannustava ja innostava valmentaja on avainasemassa inspiroivan ja positiivisen ilmapiirin ja ympäristön luomisessa. Vahvistamalla pelaajien autonomiaa, saadaan harjoittelusta mielekkäämpää ja turvallisempaa ja samalla sisäinen motivaatio kasvaa. Valmentajat suunnittelevat ja arvioivat harjoittelua yhdessä pelaajien kanssa tavoitteenaan mielekäs ja kehittävä harjoittelu. Valmentaja tukee urheilijan innostusta, itsetuntoa ja itseluottamusta. Valmentajan tehtävänä on huolehtia liikkumisen ilosta ja positiivisesta tekemisen ilmapiiristä harjoitus- ja pelitilanteissa.

Yhteisössämme jokainen pääsee tuntemaan yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunnetta. Merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne syntyy, kun jäsenemme pääsevät kohtaamaan samanhenkisiä henkilöitä ja osallistumaan monipuolisesti toimintaan. Nämä tunnekoke-mukset tuovat iloa elämään.

Kasvattava

Tähtäämme kokonaisvaltaiseen kasvatukseen toiminnassamme. Kasvatamme liikkujia ihmisenä, urheilijana ja salibandypelaajana. Joukkueissamme opitaan ryhmässä toimimista ja monia sosiaalisia taitoja kuten välittämistä, toisen huomioon ottamista, kuuntelemista ja puhumista sekä rohkeutta. Liikkuminen, urheileminen ja valmentautuminen kasvattavat mm. pitkäjänteisyy-teen, kurinalaisuuteen ja tavoitteellisuuteen.

Valmentajina, joukkueiden toimihenkilöinä, seura-aktiiveina ja lapsien vanhempina tehtävämme on luoda toimintaympäristö, jossa kokonaisvaltainen kasvaminen ja kehittyminen on mahdollista. Joukkueilla on pelisäännöt, jotka kasvattavat hyviin käytöstapoihin ja ryhmässä toimimiseen. Valmennustoiminnassa urheilijoita opetetaan kasvun ajatteluun, parhaansa yrittämiseen ja itseohjautuvuuteen.

Välittävä

Meille välittäminen on tärkeää. Haluamme tukea niin pelaajia, valmentajia, toimihenkilöitä kuin seura-aktiivejakin heidän omissa tavoitteissaan ja auttaa heitä kohti omia päämääriään. Haluamme mahdollistaa kaikille pelaajillemme ja valmentajillemme kehittymisen heidän omia tavoitteita kunnioittaen olivat ne sitten huippuvalmentajana tai -pelaajana oleminen tai liikunnallisen elämäntavat ylläpitäminen. Tuemme heitä kouluttamalla ja sparraamalla

Meille jokainen jäsen on tärkeä eikä meidän kanssa kukaan jää yksin.

Missio

“Elää, kasvaa ja menestyä salibandyn parissa”

Visio

“Liikuttaa läpi elämän”

Strategia 2027

O2-Jyväskylän strategia kuvana

Ydintoiminnot:

• Lasten ja nuorten harrastustoiminta (IP-kerhot, muut harrasteryhmät)
• Lasten ja nuorten kilpatoiminta (Amppariliiga, kortteliliiga, kilpajoukkueet)
• Aikuisten harrastetoiminta (KKI, lounassäbä)
• Aikuisten kilpatoiminta (SSBL toimintaan osallistuvat aikuisjoukkueet)

Strategiset painopistealueet:

• Laadukas valmennus
• Menestyksekäs kilpailutoiminta
• Vetovoimainen ja tunnettu urheiluseura

Strategiset painopistealueet kohdistuvat ydintoimintoihin.

Laadukas valmennus

Tuemme valmentajiemme kehittymistä päivittäisessä arjessa olemalla läsnä joukkueiden harjoituksissa erilaisilla sparraustilaisuuksilla ja koulutuksilla. Käymme valmentajien kanssa avointa keskustelua heidän tavoitteistaan, vahvuuksistaan ja kehittämisen kohteista, jonka pohjalta mietimme yhdessä, kuinka voimme tukea heitä valmentajapolulla eteenpäin. Valmentaminen on jatkuva kehitysprosessi, jossa oppii niin valmentaja kuin pelaajakin. Valmentajan tärkein tehtävä on löytää liikkujan ja urheilijan sisäinen motivaatio ja omat voimavaransa.

Pelaajalähtöisessä toiminnassa valmentajan tärkein tavoite on auttaa urheilijaa löytämään, kehittämään ja käyttämään omia voimavarojaan. Keskiössä on urheilija – hänen voimavaransa ja sisäinen halunsa oppia. Urheilija osallistuu valmennusprosessin kaikkiin vaiheisiin: suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Näin hän kasvaa vastuuseen omasta tekemisestään ja hänellä on vahva omistajuus urheilustaan. Pelaajalähtöisyyteen kuuluu pelaajan osallistuttaminen valmennusprosessin kaikkiin vaiheisiin tavoitteiden asettelusta lähtien.

Meillä laadukas valmennus perustuu seuramme arvoihin ilo, kasvattava ja välittävä.

Menestyksekäs kilpailutoiminta

Menestyksekäs kilpailutoiminta vaatii laajan harrastajakunnan, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittyä omien tavoitteiden mukaisesti. Monitasoisen pelaajapolun ansiosta jokainen pelaaja voi valita oman tasonsa millä haluaa pelata ja mihin tähdätä. Huipulle tähtäävien pelaajien on mahdollista saada henkilökohtaista tukea kehittymiseen henkilökohtaisen valmentamisen kautta.

Valmentautuminen on pitkä prosessi, joka vaatii vuosien määrätietoisen harjoittelun huipulle pääsemiseksi. Valmentautuminen vaatii pitkäjänteisyyttä urheilijalta, valmentajalta ja näiden sidosryhmiltä.

Urheilutoiminnassamme harjoittelu ja pelaaminen perustuvat pitkäjänteisyyteen. Joukkueiden ja pelaajien arki suunnitellaan kehittämään pelaajaa pitkäjänteisesti kohti aikuisiän pelejä. Joukkueiden pelitapa mahdollistaa pelaajien henkilökohtaisten taitojen kehittymisen. Pelaajien psyykkisten taitojen kehittämisessä pitkäjänteisyyden kehittäminen on keskiössä ja toiminta suunnitellaan niin, että toiminnallamme ehkäistään drop-outia ja mahdollistetaan mahdollisimman monelle urheilijalla ympäristö laadukkaaseen harjoitteluun.

Vetovoimainen ja tunnettu urheiluseura

Uskomme, että laadukas ja välittävä toimintakulttuurimme tekee meistä vetovoimaisen urheiluseuran alueellamme. Haluamme, että meidät tunnetaan ja meistä puhutaan laadukkaana urheiluseurana, jossa välitetään jäsenistä. Näihin asioihin panostamalla saamme pidettyä nykyiset tyytyväiset jäsenemme ja houkuteltua uusia jäseniä toimintaamme.

Haluamme, että jäsenemme ovat ylpeitä meidän toiminnasta ja kertovat siitä myös muille. Tämä on paras tapa lisätä tunnettuutta. Tunnettuutta lisätään vaikuttamalla ihmisten mielikuviin siitä, mitkä ovat heidän kokemuksensa, tuntemuksensa ja asenteensa lajiamme ja seuraamme kohtaan. Luomalla ihmisille mielikuvan siitä, että O2-Jyväskylä on laadukas ja välittävä urheiluseura Jyväskylässä, rakennamme meille vetovoiman, jonka avulla menestymme markkinoilla. Mielikuviin vaikuttamisessa on tärkeää, että toimintamme vastaa sitä, mitä viestimme meistä ulospäin.

Vetovoimaisen urheiluseuran keskiössä ovat jäsenet, jotka omalla toiminnallaan mahdollistavat laadukkaan ja välittävän toimintakulttuurin toteutumisen. Vetovoimaisen urheiluseuran on helpompi rekrytoida toimintaansa uusia toimijoita ja pelaajia.

Organisaatio

Organisaatio

Seuran yhteistiedot löydät seuran nettisivuilta.
www.o2-jkl.fi → Seura → Yhteystiedot

Joukkueiden yhteistiedot löydät seuran nettisivuilta.
www.o2-jkl.fi → Joukkueet → Yhteystiedot

Mukaan toimintaan

Toimintaan liitytään mukaan ottamalla yhteys joukkueen vastuuvalmentajaan tai joukkueenjohtajaan. Seuran järjestämissä Amppari- ja Ampparikortteliliigassa, leireissä ja tapahtumissa seuran toimistolla työntekijä ottaa ilmoituksen vastaan (toimisto (at) o2-jkl.fi)

Toimintaan mukaan pyrkivältä kysytään seuran jäsenrekisteriin tarvittavat tiedot. Ilmoittautumiskaavakkeen (myClub) täytön yhteydessä toimintaan mukaan pyrkivä hyväksyy seuran toimintatavat ja säännöt.

Liittyminen seuran jäseneksi (toimintakausi 1.6.–31.5.):

 • hallitus hyväksyy kokouksessaan jäsenyyden
 • sähköinen ilmoittautuminen jäsenhallintaohjelmassa (myClub)
 • jäsenelle lähetetään ilmoitus liittymisestä
 • toimintaan hyväksymisen jälkeen toiminta- ja seuramaksut laskutukseen

Mikäli sopivaa harrasteryhmää, junioreiden ikäkausijoukkuetta tai aikuisjoukkuetta ei meinaa löytyä tulee olla yhteydessä seuran toimistolle ja yhdessä pyrimme sellaisen löytämään.

Seuran nettisivut ja jäsenpalveluohjelma on suojattu vahvalla suojauksella palveluntoimittajan toimesta (o2-jkl.fi sivuilla on SSL sertifikaatti). Suojatun yhteyden huomaa https-tunnuksesta nettisivun osoitteen edessä.

Jäsenrekisterin rekisteriseloste

Amppariliiga, -kerho ja piirisarjajoukkueet

Kolme eri kategoriaa:

 • Ampparikerho (Lapsi-Aikuinen ryhmät)
 • Amppariliiga (Amppariliigan kaupunginosa-joukkueet)
 • Amppariliiga piirisarjajoukkueet
 • Amppariliiga kesä

Amppariliiga ja -kerho toimivat kerran viikossa aina 60min kerrallaan. Toimintaa on syyskuun alusta aina huhtikuulle asti. Koulujen loma-aikoina ja pyhäpäivinä ei toimintaa pidetä. Vuoroilla puolet ajasta harjoitellaan yleisiä liikunnallisia taitoja sekä salibandyssä tarvittavia lajitaitoja ja toinen puolikas ajasta pelataan. Jokaisen kerran alussa pidetään nimenhuuto, josta siirrymme luonnollisesti leikkien kautta harjoittelemaan ja pelaamaan. Päätämme jokaisen kerhon aina lyhyeen palaute ja tsemppaus tilanteeseen. Jokainen pelaaja voi osallistua oman motivaationsa mukaisesti. Ensisijaisesti Amppariliigassa sallistutaan yhteen kerhoon, mutta mahdollisuutta 1-2 lisäkerhoon tarjotaan.

Ampparikerhossa lapsi ja aikuinen opettelevat yhdessä valmentajan ohjauksesta salibandyn alkeita ja monipuolisten liikuntataitojen perusteita.

Amppariliiga on tarkoitettu kaikille salibandystä kiinnostuneille, niin vasta-alkajille kuin jo kokeneemmillekin pelureille. Mukaan otetaan niin poikia kuin tyttöjäkin. Tarjoamme ohjattua harjoittelua pelaamista unohtamatta. Opastamme kerholaisille salibandyn alkeita ja etenemme jokaisen pelaajan ja ryhmän tason mukaan. Tarkoituksena on pitää hauskaa mukavan lajin parissa. Amppariliigan joukkueeseen voi myös ilmoittaa 1v nuoremman tai vanhemman juniorin.

Ampparipiirisarjajoukkueissa toiminta muokkautuu jokaisen ryhmän mukaan. Mukavaa ja ei niin vakavaa salibandyn harrastamista säännöllisesti 2 kertaa viikossa. Joukkeet pelaavat piirisarjan pelejä Jyväskylässä ja lähialueella noin kerran kuukaudessa. Lisäksi osallistuvat Amppariliigan turnauksiin mahdollisuuksien mukaan.

Amppariliiga kesä

Kesäamppariliiga toimii kesäkaudella touko-elokuun ajan. Tarjoaa mukavaa tekemistä kerran viikossa. Kesäryhmät tarkoitettu 2006 - 2011 syntyneille ja kesäkausi huipentuu kesäturnaukseen elokuussa.

Tavoitteemme kaikissa ryhmissä ovat:

 • Hauskan pitäminen
 • Salibandyn lajitaitojen opettaminen
 • Monipuolisten liikuntataitojen opettaminen
 • Liikunnan riemun synnyttäminen ja vahvistaminen

Lisätietoja Amppariliigan sivuilta

Amppariliigan ja Ampparikortteliliigan maksut n. 120 - 370 euroa / kausi, riippuen mm. harjoituskerroista ja pelimäärästä.

Ampparileirit

Seura järjestää kauden aikana erilaisia leirejä joihin voi ilmoittautua kuka tahansa, myös seuran ulkopuolinen ei jäsenenä oleva. Seuralla on kauden aikana mm. Amppari kesäleiri ja -talvileiri. Leirit järjestetään mahdollisuuksien mukaan, samaan aikaan kaikilla kausilla.

Leirimaksut n. 80 - 300 euroa / leiri, riippuen mm. leirin pituudesta ja sisällöstä.

Joukkuetoiminta

Joukkuetoiminnassa harjoitusmäärät lisääntyvät ja joukkueiden sekä pelaajien tavoitteellisuus korostuu toiminnassa. Joukkueessa ryhmäytymisilmiö on voimakkaampi ja joukkueet järjestävätkin usein paljon myös lajin ulkopuolisia aktiviteetteja. Joukkueiden pelaajat sitoutuvat harjoittelemaan säännöllisesti kehittyäkseen ja osallistumaan muihin joukkueen tai seuran toimintoihin aktiivisesti.

Seurassamme on joukkueet pojille ja tytöille useassa ikäluokassa. Joukkueisiin voi liittyä ympäri vuoden, mutta osa joukkueista voi olla pelaajamäärältään täynnä. Jos haluamasi joukkue on täynnä, pyrimme tarjoamaan pelipaikan jostain muusta seuramme joukkueesta tai ohjaamme pelaajan alueemme toiseen salibandyseuraan. Joukkueisiin liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä kyseisen joukkueen yhteyshenkilöön tai seuran valmennuskoordinaattoriin. Joukkueiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät joukkueiden etusivulta.

Pyrimme seurana perustamaan tulevaisuudessa jokaiseen ikäluokkaan (G-A) vähintään yhden joukkueen ja näin ollen tarjoamaan täyden pelaajapolun. Joukkueen perustamisen lähtökohtana on pelaajien halu harjoitella ja pelata sarjapelejä. Jokaisella joukkueella on vastuuvalmentaja, joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja tarvittavat toiminnan tukihenkilöt. Vastuuvalmentaja yhdessä joukkueenjohtajan kanssa suunnittelee ja toteuttaa toiminnan. Seuran valmennuskoordinaattori on joukkuetoiminnan vastuuhenkilönä seurassa.

Uusien joukkueiden perustaminen aloitetaan keväällä. Perustana käytämme amppariliigapelaajiamme, joiden avulla saamme joukkueeseen minimimäärän pelaajia. Tätä pelaajamäärää lähdetään lisäämään aina 20 pelaajaan asti kesän ja syksyn aikana.

Kauden alussa joukkueessa päätetään mitä sarjaa joukkue pelaa, kuinka monta kertaa viikossa harjoitellaan ja  mihin turnauksiin joukkue osallistuu kauden aikana. Joukkue kerää rahaa mahdollisiin turnausmaksuihin ja muihin juokseviin menoihin. Joukkueilla on mahdollisuus varainhankintaan myös talkootöillä. G-D -junioreidemme kuukausimaksu on ollut yleensä alle 50 €.

Kausimaksu n. 170-1900 euroa / kausi, riippuen mm. toiminnan tasosta, harjoitusmäärästä, peleistä ja matkoista.

Harrastetoiminta

Seuralla on aikuisten harrastetoimintaa miehissä ja naisissa. Harrastetoiminnan tarkoituksena on tarjota mahdollisuutta mukavaan ja leppoisaan harrastamiseen Amppariseurassa. Myöhemmin Amppariliiga / -kerho toiminnan kehittymisen myötä harrastetoimintaa löytyy myös 9-18 vuotiaille nuorille.

kausimaksu n. 80 - 300 euroa / kausi.

Lisätietoa seuran toiminnasta ja toimintatavoista seuraoppaassa.

Pelaajapolun viisi tasoa

Pelaajapolku

Motto: Toimimme pelaajia varten