O2-Jyväskylän tukirahasto

Rahaston nimi ja tarkoitus
O2-Jyväskylän tukirahasto on perustettu ja tarkoitettu tukemaan seuran juniorijäseniä harrastamiseen liittyvissä kuluissa. Juniorijäseneksi luetaan seuran jäsen, joka tukea haettaessa ei ole täyttänyt 20 ikävuotta. Rahasto jakaa tukea harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella, ensisijaisesti sellaisille jäsenille, jotka ovat omaehtoisesti ilmaisseet tarpeensa tukeen. Rahasto toimii seuran hallituksen alaisuudessa ja se jakaa sääntöjensä mukaisesti tukea hakemusten perusteella 2-4 kertaa vuodessa.

Rahaston perustaminen ja ylläpito
Rahasto ja sen säännöt on hyväksytty ja perustettu 31.1.2018 O2-Jyväskylän ja Suomen Salibandyliiton tekemillä lahjoituksilla sekä muilla perustamisvaiheessa lahjoitettavilla varoilla – O2-Jyväskylä ry:n hallituksen päätöksellä.

Rahastoon voivat lahjoittaa varoja seuran lisäksi kaikki seuran ulkopuoliset julkiset ja yksityiset toimijat. Lahjoitetut varat kohdistetaan lyhentämättöminä rahaston kautta seuran juniorijäsenten harrastusmaksujen tukemiseen.

Rahasto toimii O2-Jyväskylä –seuran osana ja sen hallituksen alaisuudessa. Rahaston ylläpidosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa ensisijaisesti rahaston johtoryhmä, joka nimitetään seuran (O2-Jyväskylä) hallituksen toimesta seuran syyskokouksen yhteydessä. Johtoryhmän toimintakausi on sama kuin seuran hallituksen toimintakausi.

Rahaston tarkoitus ja toiminta
Rahaston tarkoituksena on edistää seuran yhteiskunnallista toimintaa ja auttaa vähävaraisia jäseniä, joilla on itsellään vaikeuksia harrastamisesta aiheutuvien kulujen hoitamisessa, jatkamaan harrastuksen parissa.

Tarkoituksensa mukaisesti rahasto jakaa hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti 2-4 kertaa vuodessa erikokoisia tukia pelaajille. Rahaston johtoryhmä kokoontuu ja tutustuu saapuneisiin hakemuksiin 2-4 kertaa vuodessa ja esittää seuran hallitukselle jaettavat tukisummat. Rahaston johtoryhmä kokoontuu seuraavina kuukausina:
• Lokakuu
• Marraskuu (harkinnanvarainen kokoontuminen)
• Tammikuu
• Maaliskuu (harkinnanvarainen kokoontuminen)

Seuran hallituksen hyväksymät tuet kohdistetaan hakijoiden seuran toiminnan alaisiin harrastuskuluihin siten, että seura- ja joukkuetoiminnasta aiheutuneita kuluja hyvitetään tukea vastaavalla summalla. Rahaa ei makseta ulos tukea hakeneille pelaajille vaan kaikki tuki kohdistuu suoraan harrastamisen kuluihin seurassa.

Myönnettävät tukipaketit ovat kooltaan 50€, 100€, 250€, 500€ pelaajaa kohti kaudessa. Yksittäinen pelaaja ei voi saada useampaa tukea kautta kohti ja myönnetty tuki ei oikeuta tukeen seuraavalla kaudella, vaan tukea on haettava uudelleen.

Tuen hakeminen
Tukeen oikeutettu jäsen voi hakea rahastolta tukea harrastukseensa lähettämällä vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen sähköpostilla rahaston yhteyssähköpostiosoitteeseen: rahasto@o2-jkl.fi.

Tukea voi hakea koska vain. Tukihakemukset käsitellään määrätyn aikataulun mukaisesti, ensisijaisesti syyskuussa ja tammikuussa, mutta myös harkinnanvaraisesti marraskuussa ja maaliskuussa.

Laita hakemukseen ainakin seuraavat tiedot:
- nimi
- syntymäaika
- joukkue/ryhmä
- lyhyt selvitys taloudellisesta tilanteesta
- selvitys mahdollisista avoimista joukkuemaksuista
- haettava summa
- anomuksen tekijän nimi, yhteystiedot ja asema joukkueessa
- sekä muut mahdolliset asiaan liittyvät lisätiedot

Rahaston hallinto ja päätöksenteko
Rahastoa hallinnoi ja hoitaa johtoryhmä, joka koostuu kolmesta (3) seuran (O2-Jyväskylä) jäsenestä. Rahaston 1. johtoryhmä valitaan tammikuussa 2018 31.1.2018 pidettävän seuran hallituksen kokouksen päätöksellä – toimintakausi kestää vuoden 2018 syyskokoukseen saakka. Poikkeusmenettely johtuu rahaston perustamisesta kesken toimintakauden.

Syksystä 2018 lähtien rahaston johtoryhmä valitaan seuran syyskokouksen yhteydessä ja sen toimintakausi on sama kuin seuran hallituksen toimintakausi. Rahaston johtoryhmän jäsenien on oltava seuran jäseniä. Seuran hallitus nimittää rahaston johtoryhmälle kulloisellekin toimintakaudelle puheenjohtajan, jonka koolle kutsumana ja johdolla johtoryhmä toimii. Jos rahaston johtoryhmän jäsen eroaa toiminnasta kesken toimintakauden, on seuran hallitus velvollinen nimittämään tälle korvaavan jäsenen rahaston johtoryhmään. Seuran hallitus on oikeutettu enemmistöpäätöksellä erottamaan kesken rahaston kulloisenkin toimintakauden rahaston johtoryhmän jäsenen tai jäseniä ja nimeämään korvaavat henkilöt rahaston johtoryhmään.

Rahaston johtoryhmä päättää ja esittää jaettavia tukia seuran hallitukselle. Seuran hallitus hyväksyy rahaston johtoryhmän käsittelemät ja esittämät tuet kokouksissaan. Seuran hallitus ei käsittele rahaston esittämiä tukia yksityiskohtaisesti, vaan huolehtii siitä, ettei samalle hakijalle saman toimintakauden aikana myönnetä useampaa tukea ja esitetyt tuet ovat rahaston budjetin näkökulmasta hyväksyttävissä. Seuran hallitus vastaa tukirahaston kirjanpidon oikeellisuudesta ja rahaston varojen oikeellisesta käytöstä sekä riittävyydestä.

Rahaston johtoryhmän täytyy esittää jaettavat tuet seuran hallitukselle seuraavilla tiedoilla:
• Hakijan nimi
• Tuen määrä

Rahaston johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi sen jäsenistä - puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Johtoryhmä päättää kunkin hakijan kohdalla tuen saamisesta yksinkertaisella äänestyksellä, jossa äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Rahastosta myöntämistä tukisummista julkaistaan seuran internet-sivuille ainoastaan summat ja päivämäärät. Rahaston myöntämät avustukset kirjataan myös seuran vuosikertomukseen. Rahaston myöntämien avustusten tietoja - jotka liittyvät henkilöön, joille tukea on myönnetty - ei julkaista julkisesti eikä yksilöiviä tietoja kirjata myöskään seuran vuosikertomukseen.

Rahaston tilikausi ja varojen käyttö
Rahaston tilikausi on sama kuin seuran (O2-Jyväskylä) tilikausi. Rahasto kuuluu seuran budjetin alle ja seura myöntää rahastolle sen käyttövarat. Seura on saanut rahaston perustamiseen vuonna 2018 tukea Salibandyn Tuki-säätiöltä.

Rahaston kirjanpito kuuluu seuran kirjanpidon piiriin. Seura kerää varoja rahastoon koko toimintakauden aikana ulkopuolisilta lahjoittajilta ja seuran hallitus vahvistaa kussakin kokouksessaan rahaston käytettävissä olevan jakovaran. Rahaston johtoryhmä toimii seuran hallituksen vahvistaman jakovaran rajoissa. Seuran hallitus viime kädessä hyväksyy kokouksissaan jaettavat avustukset ja on siten myös viime kädessä vastuussa rahaston varojen riittävyydestä.

Haluatko tukea rahastoa ota yhteys rahasto@o2-jkl.fi

Rahaston valvonta
O2-Jyväskylä ry ja sen kulloinkin istuva hallitus, valvoo rahaston johtoryhmän toimintaa ja on oikeutettu muuttamaan rahaston johtoryhmän kokoonpanoa seuran hallituksen kokouksen päätöksellä kesken rahaston toimintakauden.

Rahaston johtoryhmän jäsenen – mukaan lukien puheenjohtaja – on mahdollista erota rahaston hallituksesta hakemalla eroa seuran hallitukselta kirjallisesti. Seuran hallitus päättää muutoksista hallituksen kokouksissa.

Rahaston sääntöjen muuttaminen
Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa seuran (O2-Jyväskylä) hallituksen kokouksen päätöksellä tai rahasto voidaan lopettaa seuran hallituksen päätöksellä, riippumatta rahaston johtoryhmästä. Mikäli rahasto lakkautetaan, toimintakauden käyttämättä jääneet varat siirretään seuran junioritoiminnan tukemiseen. Varojen kohdistamisesta vastaa seuran hallitus toiminnanjohtajan johdolla.

Rahaston sääntöjen voimaantulo
Tässä dokumentissa kirjatut säännöt tulevat voimaan seuran (O2-Jyväskylä) hallituksen päätöksellä. Sääntöjen voimaantulo vahvistetaan ja päivätään hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.