Talous

päivitetty 28.6.2018

Talouden toimivuus on kivijalkamme tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Teemme vahvat perustat toimintamme jatkuvuuden takaamiseksi suunnittelemalla toimintamme hyvin. Haluamme jokaisen jäsenen ennen seuraan liittymistä tai uudelle kaudelle lähtöä tietävän mihinkä oman ryhmän rahat käytetään.

Talouden rakenne

Talouden rakenne

Seuran tilikausi alkaa 1.6. ja päättyy 31.5.

Seura on jakanut toimintakauden kolmeen jaksoon3 jaksoa
helpottamaan toiminnansuunnittelua ja toteutusta:

O2-Jyväskylä ry tilit
Keski-Suomen Osuuspankki
BIC OKOYFIHH
FI33 5290 0220 2477 85

Laskutusosoitteet

1. jakso kesäkuu – syyskuu (1.6. – 30.9.) on 4kk
2. jakso lokakuu – tammikuu (1.10. – 31.1.) on 4kk
3. jakso helmikuu – toukokuu (1.2. – 31.5.) on 4kk

Joukkueiden toiminnan kausi-info pidetään aina ennen uuden
jakson alkua. Infossa kerrotaan joukkueen pelaajille/vanhemmille
kuinka tuleva kausi on suunniteltu tai miten seuraavaan jaksoon edetään.

Kustannuspaikat:
Seuralla ja sen joukkueilla on käytössä vain yksi tili. Kaikki seuran toiminta pyörii tämän yhden tilin kautta. Seuran jokainen joukkue on oma tulosvastuullinen yksikkönsä, jota johtaa joukkueenjohtaja yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Joukkueiden taloutta seurataan ajantasaisella kirjanpidolla omilla kustannuspaikoilla. Rahastonhoitajilla on käyttöoikeus kirjanpidon selailun kautta tutkia joukkueen taloutta reaaliaikaisesti.

Laskutus

Seuran tavoitteena on hallita koko seuran taloustoimintaa, kuten laskutusta ja laskujen maksua täysin sähköisesti. Laskut lähettetään kaikille toimijoille sähköisesti (myClub ohjelmasta) sähköpostin liitetiedostona. Paperilaskuista seura ottaa 5€ laskutuslisän. Koko järjestelmän toimivuuden kannalta on tärkeää, että kaikki suoritukset maksetaan laskulla olevalla viitteellä.

"Seurassa on yli 1000 jäsentä ja se tekee kauden aikana seuran tilillä useita satoja suorituksia. Tällä on suuri työllistävä vaikutus ja viitemaksut ovat kirjanpidon sekä toiminnan seurannan kannalta erittäin tärkeitä."

Toimisto ja laskutuskulujen kattamiseksi seura pitää oikeuden ottaa 5€ laskutuslisä / lasku.

Jäsenet voivat seurata omien laskujen tilaa myClub sivuiltaan.

Seura- ja jäsenmaksut

Seuran kevätkokouksessa esitellään ja hyväksytään seuraavan toimintakauden jäsenmaksut.

Jäsenmaksu kaudelle 2018-19:

 • 40€ Joukkuepelaajat / -valmentajat / kannattajajäsenet
 • 20€ Harrastepelaajat / kerholaiset / Amppariliiga / joukkueiden johtajat ja rahastonhoitajat
 • 10€ Amppariliigan valmentajat, Salibandykoulu (ip-kerho kouluissa, ei sisaralennusta)

Sisaralennus alle 18-vuotiaat -10€ / sisar, vanhimmasta maksetaan täysi maksu

Jäsenmaksu maksetaan aina ensimmäisen toimintamaksun yhteydessä, vähintään 1kk toimintaan liittymisestä. Jokaisen seuran toiminnassa mukana olevan ja seuran vuoroja käyttävän on oltava seuran jäsen ja maksettava toiminta- ja seuramaksu. Jäsenlasku laskutetaan jäseneltä.

Joukkuemaksut 2018-19

 • ylläpitomaksu, 120€ / kausi ( ohjelmistolisenssit, nettisivut, pankkimaksut )
 • seuramaksu ( toimisto-, seura-, valmennus-, koulutuspalvelut, työntekijäkulut, kirjanpito )
  • kategoria 1, 5€ / pelaaja x 12kk ( juniorit D -> A, Aikuiset M2div./N1div. -> SM) )
  • kategoria 2, 3€ / pelaaja x 12kk ( juniorit F -> E, Aikuiset 6div. -> M3div./N2div. )

Joukkuemaksut laskutetaan kolmessa erässä joukkueilta pelaajamäärän mukaan.

Toimintamaksut

Pelaajan liittyessä seuran junioreiden ikäkausi-, harrastejoukkueen tai aikuisjoukkueen toimintaan pelaaja / pelaajan maksuista vastaava sitoutuu osallistumaan joukkueen toiminnan mukaisten kulujen maksamiseen. Pelaaja maksaa joukkueen kausibudjetin mukaisen toimintamaksun.

Seuran järjestämässä harrastetoiminnassa Ampparikerho / -liiga / -piirisarja / -leiri jne. on ilmoittautumiskohtainen toimintamaksu, sisältäen jäsenmaksun.

On erittäin tärkeää, että kaikki maksut maksetaan myClub-ohjelmasta lähetetyn laskun mukaan oikeaa viitenumeroa käyttäen. Laskujen seuranta tehdään viitemaksujen perusteella ja laskujen tilaa voi seurata myClub ohjelmasta. Myös pienet suoritukset olisi hyvä maksaa asianmukaisella viitteellä.

Mikäli jostain syystä on maksettava ilman laskua ja viitettä, on käytettävä erittäin selkeää ja yksilöitävää viestiä maksun yhteydessä (kuka maksaa, mistä maksetaan ja kenelle maksu kohdistuu). Viitemaksut ovat kirjanpidon sekä toiminnan seurannan kannalta erittäin tärkeitä.

SSBL-lisenssi ja vakuutus eivät sisälly toimintamaksuun.

Pelaaminen useammassa joukkueessa:

 • pelaajalle määritellään ensisijainen joukkue (juniorilla pääsääntöisesti oma ikäluokka)
  • osallistuu ensisijaisen joukkueen toiminnan maksuihin
 • pelaaminen muissa seuran joukkueissa samaan aikaan
  • emme halua rajoittaa pelaajien mahdollisuuksia kehittyä
  • junioripelaaja ei osallistu yleisiin toiminnan kustannuksiin
  • peli- ja turnausmatkojen sekä muiden (ei yleiseen toimintaan kuuluvien) tapahtumien kustannukset sovitaan etukäteen pelaajan ja joukkueen kesken

Kesken kauden mukaan toimintaan

Pelaajan liittyessä kesken kauden seuran junioreiden ikäkausi-, harrastejoukkueen tai aikuisjoukkueen toimintaan, voidaan kausibudjetin mukaisia toiminta- ja varustemaksuja periä takautuvasti seuraavin ehdoin:

 • ennen toimintajakson 1 (1.6.-30.9.) päättymistä
  • varustemaksut
  • 1-3kk toimintamaksua, jota on kerätty etupainotteisesti alkukauden kuluihin
 • toimintajaksojen 2-3 aikana (1.10.-31.5.)
  • varustemaksut
  • 1kk toimintamaksua, jota on kerätty etupainotteisesti kauden kuluihin,
  • sarjatoiminnan ulkopuolisen turnauksen maksut

Joukkueet voivat käyttää omaa harkintaansa takautuvien maksujen laskutuksessa.

Lopettaminen

Pelaaja tai pelaajan toimintamaksuista vastaavan henkilön tulee informoida kirjallisesti joukkueen toimihenkilöille ja toiminnanjohtajalle lopettamisesta. Tämä päiväys määritellään ns. irtisanoutumiseksi joukkueen toiminnasta. Samalla tulee kertoa eroaako jäsen seurasta.

Johtuen joukkueen kulujen kohdistumisesta etupainotteisesti sekä pakollisista kausikohtaisista sitoutumisista mm. sarjoihin, vuoroihin sekä toimihenkilöihin, pelaajan lopettaessa määräytyvät toimintamaksut seuraavalla tavalla:

 • toimintamaksujen suuruus lasketaan siten, että pelaajan tai pelaajan kausimaksuista vastaavan henkilön tulee maksaa lopetusilmoitusta seuraavat 2 täyttä kuukautta sen joukkueen kausimaksua, johon ensisijaisesti kuului lopettamisilmoituksen hetkellä.
 • mikäli pelaaja lopettaa tammikuun aikana tai tämän jälkeen, tulee hänen maksuistaan vastaavan henkilön suorittaa kausimaksut kokonaisuudessaan toimintakauden loppuun (31.5.) saakka.
 • Miesten ja naisten edustusjoukkueissa toimitaan pelaajasopimukseen kirjattujen ehtojen mukaan.
 • Amppariliigassa maksetaan koko kausi kerrallaan tai sovituissa erissä. Erityisestä syystä voidaan ennen joulukuuta tehdyn irtisanomisen myötä maksaa 1/3 kerhomaksusta takaisin.
 • Seuraan siirtyvän uuden pelaajan tai seuran sisällä joukkuetta vaihtavan pelaajan tulee ottaa paikka joukkueessa vastaan kirjallisesti (sähköposti). Pelaaja on vastuussa uuden joukkueensa toimintamaksuista pelipaikan vahvistamisesta seuraavan kuukauden alusta alkaen.
 • Pelaaja jatkaa seurassa ja ensisijaisessa joukkueessaan automaattisesti kauden vaihtuessa ellei hän ilmoita erikseen siirtymisestä uuteen joukkueeseen tai toiseen seuraan. Pelaajan vaihtaessa joukkuetta kauden vaihtuessa, sovelletaan yllä kirjattuja käytänteitä siirtymisestä seuran sisällä tai lopettamisesta seurassa

Muu pelaamisen este

Pelaajan loukkaannuttua tai sairastuttua tavalla, joka estää hänen pelaamisen ja harjoittelemisen joukkueessa on pelaajan / pelaajan toimintamaksuista vastaavan henkilön informoitava siitä kirjallisesti joukkueenjohtajaa. Maksajalla on oikeus hakea maksuista vapautumista, mikäli pelaaminen ja harjoittelu ovat estyneet loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi vähintään 2 kk ajan. Maksuvapautta saa kahden kuukauden jälkeen estymisen ilmaannuttua kauden loppuun saakka. Lääkärin on todettava ja annettava lausunto pelaajan pelikyvyttömyydestä tai pelaamisen estävästä sairaudesta.

Tätä kohtaa sovelletaan myös pelaajan muuttaessa toiselle paikkakunnalle.

Maksujen perintä

Seuratoiminnan pohjana on talouden toimivuus. Viivästyneet ja maksamattomat laskut aiheuttavat ongelmia seuran toimintaan. Ensisijaisesti maksujen perintä pyritään hoitamaan huomautuksin.

Huomautus ja perintätoiminnan kuvaus:
1. maksu myöhässä 7 pv → rahastonhoitajalta muistutus sähköpostilla
2. maksu myöhässä 14 pv → rahastonhoitajalta muistutus sähköpostilla ja tekstiviestillä
laskuun lisätään 5 euron huomautusmaksu
3. maksu myöhässä 28 pv → rahastonhoitaja ilmoittaa seuralle laskun lähettämisestä perintään
seuran lähetettyä laskun perintätoimistoon siirtyy laskun hallinta pois seuralta

Huom! Seuralla on oikeus periä maksamattomat toiminta-, varuste- ja jäsenmaksut takautuvasti korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen. Ensisijaisesti maksut ja niiden perintä pyritään hoitamaan huomautuksin, joista peritään huomautusmaksu 5 euroa. Maksujen viivästyessä huomautuksista huolimatta seura turvautuu perintätoimiston palveluihin.

Lisätietoa talous (at) o2-jkl.fi